Publikácie

2013


Autor(-i) Názov výstupu Typ výstupu
Ján Bajús Systém autonómneho návratu bezpilotného prostriedku Diplomová práca
Peter Samsely Návrh a realizácia modulárnej prútovej konštrukcie základného rámu bezpilotného lietajúceho zariadenia Diplomová práca
J. Blažek - K. Draganová - P. Lipovský - M. Šmelko UAV Operational Safety Enhancement Using Embedded Microwires článok MOSATT 2013
K. Draganová - V. Moucha - F. Kmec Safety Equipment and Emergency Procedures for UAV Control článok MOSATT 2013
P. Gašparovič Computation of Steady State Position of a Long Line Towed Behind a Helicopter článok MOSATT 2013
M. Laššák - K. Draganová - D. Praslička Application of Moving Window Median Filter for UAV Control článok MOSATT 2013
P. Lipovský - J. Bajús - J. Hudák Safety and Rescue System for Small Unmanned Aerial Vehicle článok MOSATT 2013
V. Moucha - K. Draganova - F. Kmec Current Trends in the Area of Unmanned Aerial Systems Personnel Education článok MOSATT 2013
M. Šmelko - D. Praslička - P. Lipovský UAV Composite Constructions Fatigue Monitoring by Integrated Magnetic Microwires článok MOSATT 2013


2014


Autor(-i) Názov výstupu Typ výstupu
Mário Hučko Modul vizualizácie telemetrických dát pre pozemnú stanicu UAV Bakalárska práca
Viliam Zvalený Návrh a realizácia jednoduchej modulárnej nosníkovej konštrukcie x-coptéra Bakalárska práca
Erik Bernát Využitie bezpilotných systémov vo fotogrametrii Diplomová práca
Daniela Borščová Možnosti využitia bezpilotných systémov v poštových a zásielkových službách Diplomová práca
Patrik Buk Základné problémy integrácie bezpilotných prostriedkov do vzdušného priestoru Diplomová práca
Kamil Lukáč Systém pre meranie a zber údajov z vrtuľového meracieho stendu Diplomová práca
Ingrid Štefaňáková Bezpilotné prostriedky európskych štátov a USA Diplomová práca
Tomáš Takáč Návrh výcvikového manuálu pre operátorov bezpilotných systémov Diplomová práca
Tomáš Vaispacher Integrácia modulu vektorového magnetometra na palube malého UAV Diplomová práca
Tomáš Volčko Multisenzorový meteorologický systém na báze Raspberry Pi Diplomová práca
M. Antoško - J. Piľa - P. Korba - P. Lipovský Psychological Readiness of Air Traffic Controllers for Their Job článok Our Sea 2014
M. Cúttová - P. Gašparovič Flight Dynamics of Aerial Vehicle with Untypical Arrangement of Surfaces at Low Reynolds Number článok NTAD 2014
M. Laššák - K. Draganová Complementary Filter Design For Position Angles Determination Using Inertial Sensors článok NTSP 2014
P. Lipovský - J. Bajús - V. Kán Application of Vector Magnetometer in Security system for Airport Objects článok NTAD 2014
K. Semrád - P. Lipovský - J. Čerňan - M. Jurčovič Analysis of all-composite wing design containing magnetic microwires článok Procedia Engineering 2014


2015


Autor(-i) Názov výstupu Typ výstupu
Tomáš Kliment Kalibrácia 3D senzorov pomocou neurónových sietí Diplomová práca
Pavol Lipták Návrh modulu pre meranie výšky na palube UAV Diplomová práca
... ... Diplomová práca
K. Draganová - M. Laššák - P. Lipovský - V. Kán - T. Kliment Gradient Methodology for 3-Axis Accelerometer Static Calibration článok ICMT 2015
K. Draganová - V. Moucha - T. Volčko Attitude-Independent Iterative Static Calibration Methodology for 3-Axis Accelerometers článok MOSATT 2015
K. Draganová - M. Laššák - P. Lipovský Možnosti zlepšenia šumových parametrov inerciálnych senzorov článok MDSPSL 2015
P. Lipovský - K. Draganová - M. Šmelko - T. Volčko Vector Magnetometer used as Magnetometric Security Subsystem článok ICMT 2015
P. Lipovský - J. Hudák - D. Praslička - J. Bajús Senzory s magnetickými mikrodrôtmi pre meranie slabých magnetických polí článok MDSPSL 2015
K. Semrád Design methodology for repeated load of the fillet welded connections článok MOSATT 2015
K. Semrád - P. Gašparovič Statistical data processing for evaluation of component survival probability in aircraft operation článok MDSPSL 2015
M. Šmelko - D. Praslička - P. Lipovský - V. Kán Metóda merania ofsetu spínacieho poľa článok MDSPSL 2015
T. Volčko - V. Moucha - V. Kán A Wireless Communication Interafaces for Small Unmanned Systems článok MOSATT 2015


     Bezposádkové prostriedky predstavujú kľúčovú technológiu budúcnosti. Základom ich konštruovania sú moderné výrobné a informačné technológie.


Zapojené pracoviská


Ročné správy
Ďalšia správa za rok ...


E-learning


Odkazy
 
© Copyright 2004-2024 - CMS Made Simple
This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.7