Pracoviská

     Jedným z najdôležitejších cieľov Leteckej fakulty je budovanie "Bázy pre výskum, vývoj, konštruovanie, testovanie a aplikácie bezpilotných prostriedkov". Už v súčasnosti fakulta disponuje halou na realizáciu praktického výcviku a testovanie bezpilotných prostriedkov a má tiež čiastkovo vybudované niektoré diagnostické laboratóriá, ktoré súčasne využíva na praktickú výučbu študentov v predmetoch existujúcich študijných programov. 


     Bezposádkové prostriedky predstavujú kľúčovú technológiu budúcnosti. Základom ich konštruovania sú moderné výrobné a informačné technológie.


Zapojené pracoviská


Ročné správy
Ďalšia správa za rok ...


E-learning


Odkazy
 
© Copyright 2004-2024 - CMS Made Simple
This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.7