Projekt Vzdelávanie - balík 4


Charakter výskumu a vývoja projektu Vzdelávanie - balík 4

     text


     Bezposádkové prostriedky predstavujú kľúčovú technológiu budúcnosti. Základom ich konštruovania sú moderné výrobné a informačné technológie.


Zapojené pracoviská


Ročné správy
Ďalšia správa za rok ...


E-learning


Odkazy
 
© Copyright 2004-2018 - CMS Made Simple
This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.7